Spoed

Bij levensbedreigende situaties belt u direct: 112

Op werkdagen:

Tussen 08:00 en 17:00 uur voor spoed: toets 1

Locatie Sexbierum:


Locatie Tzummarum:

Avond-, Nacht- en Weekend

Tussen 08:00 en 17:00 uur

(0900) 112 7 112

Dokterswacht Friesland


Voor een spoedgeval in de avond, tijdens de nacht of in het weekend belt u de Dokterswacht Friesland.

Adres Leeuwarden:
MCL
Henri Dunantweg 2
ingang spoedeisende hulp

Adres Sneek:
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1
ingang spoedeisende hulp

Ieder werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.
De huisartsenpost is niet zonder telefonische afspraak te bezoeken.
Houdt u bij het maken van de afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.