Afspraken

Voor het spreekuur met de huisarts, de verpleegkundige of de assistente moet u een afspraak maken. Ook een visite moet u aanvragen.

Bellen

Bel met de assistente tussen 08:00 en 10:00 uur

Voor een afspraak in Sexbierum belt u

Voor een afspraak in Tzummarum belt u

Spoed

Bij een spoedgeval overdag in Sexbierum belt u

Bij een spoedgeval overdag in Tzummarum belt u

Bij een spoedgeval in de avond-, nacht of weekenduren belt u de Dokterswacht Friesland

E-services

Maak zelf een afspraak via het patiëntenportaal. Om gebruik te maken van het patiëntenportaal moet u zich eenmalig geregistreerd hebben via de assistente.

afspraak maken

Bellen op werkdagen tussen 8:00 en 10:00 uur.
Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar de reden van het contact. Ze is daarvoor opgeleid en kan zo een inschatting maken of er spoed is en of er meer tijd nodig zal zijn. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

visite aanvragen

Als u niet naar de de praktijk kan komen, kan de huisarts of verpleegkundige u ook thuis bezoeken. Aanvragen van de visite ook graag voor 10:00 uur.
Geen vervoer hebben is geen reden voor een visite.

telefonisch spreekuur

In overleg met de praktijk kan de huisarts of verpleegkundige u bellen voor het bespreken van uitslagen of eenvoudige vragen. Wij bellen dan op een afgesproken tijd, zorgt u er wel voor dat u uw telefoon aan heeft staan en bij de hand heeft.