Bij de huisarts kunt u terecht voor alle voorkomende vragen met betrekking tot uw gezondheid.
Naast de huisartsen werken in onze praktijk assistentes en praktijkverpleegkundigen Somatie -en GGZ.

Assistentes

De (apothekers)assistente krijgt u aan de telefoon of treft u aan de balie, zij kan met u een afspraak op de praktijk regelen en zij verzorgt de (herhaal) medicijnen. U kunt tevens bij haar terecht voor administratieve vragen.
Onze doktersassistentes weten het antwoord op veel praktische vragen en geven telefonisch advies. Zij zijn geschoold en hebben hun eigen spreekuur voor:

 • het meten van de bloeddruk
 • wratten behandeling
 • wondbehandeling
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • ECG (hartfilmpje)
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • reizigersvaccinaties en andere injecties
 • zwachtelen en tapen

Bij twijfel en/of afwijkende bevindingen vindt altijd overleg met de huisarts plaats.

Verpleegkundigen Somatiek en Ouderenzorg

De praktijkverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de Ouderenzorg en begeleiden mensen met

 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • astma en COPD (longemfyseem, chronische bronchitis)
 • longfunctieonderzoek
 • begeleiding bij stoppen met roken
 • bloeddrukbehandeling.
 • CVRM; preventie hart- en vaatziekten

Verpleegkundigen GGZ

Voor klachten als somberheid, angst, gespannenheid, lusteloosheid en bij problemen met stress (bv. door werk, alcohol, drugs, relatie, kinderen etc) kunt u terecht bij de daarvoor speciaal opgeleide praktijkverpleegkundige (Praktijkondersteuner-GGZ). Hij heeft meer tijd om samen met u uw problemen te bespreken.
Voor vergelijkbare klachten bij kinderen kan uw kind (tot 18 jaar) terecht bij onze Praktijkondersteuner-GGZJeugd.